Chloe Holt

13 October - 6 November 2019

A day on Ynys Llanddwyn, an island off an island off an island…The end of the line. A place of escape, and rest, and secrets!

Llanddwyn,rich in legend, with the ruined Church of St. Dwynwen  is a place of pilgrimage. A place for the consolation for lovers. A place of contemplation and safety. A place of danger… The lighthouses watch. The line of whitewashed Pilot's cottages wait. Hear the echoes of clenched nights, lit by frail rushlights while the sea thrashed mountainously outside the small windows. Night and storm making the actual mountains little more than a memory or a rumour.

Now the rare Yellow Sea Poppy proliferates and climbs the hostile surfaces of the exposed stone, taking hold in the smallest cracks. The land billows with field-lakes of marram grass and tiny yellow wild flowers. Sea and sun make the golden ochre seaweed glisten, and black lava is speckled with brilliant cadmium yellow lichen. Gaze across the Menai Straits - in the distance is the great wash of the graphite Snowdonia mountain range.

This has always been one of my favourite places. Somewhere I can wait for the click as things fall into place, for a while at least.

Back in the studio, the yellows of the wild flowers, lichens, rocks and seaweeds persist and fascinate, compelling the bright yellows of Elfdock and Sunflowers from the garden as the summer pulls on. Sweet yellow memories. They flood the eye and the mind with golden sunshine and sustaining hope.

 

Chloë was born in 1981. Her shows are growing in popularity in London, and in the North of England were she is currently living. This is her fifth collection for us here at Ffin y Parc. She is a member of the RCA.

 

Diwrnod ar Ynys Llanddwyn, ynys ger yr ynys ger yr ynys…Diwedd y lein. Rhywle i ddianc, a gorffwys, a rhywle llawn cyfrinachau!

 

Mae Llanddwyn, ac Eglwys Santes Dwynwen a'i chwedlau  yn fan pererindod. Lle o gysur i gariadon. Lle o synfyfyrdod a diogelwch. Lle peryglus…Mae'r goleudai'n gwylio.  Mae'r  bythynnod peilot gwyngalchog  yn disgwyl.  Clywch adlais y nosweithiau dirdynnol, yng ngolau eiddil y canhwyllau brwyn  wrth i'r moroedd  mynyddog gorddi tu hwnt i'r ffenestri bychain. Y nos a'r storm yn troi'r mynyddoedd go iawn yn ddim mwy nac  atgofion neu achlust.

 

Nawr mae'r pabi-mor-melyn prin, yn tyfu'n gryf ar  arwynebau di-ildio'r  cerrig caled, yn gafael yn y craciau lleiaf. Mae'r tir yn ymdonni dan llynnoedd o foresg a blodau-gwyllt bach melyn . Mae mor a haul yn  gwneud i'r gwymon ocr, euraidd sgleinio, ac mae'r lafa du yn frith o gen melyn-cadmiwm. Syllwch dros y Fenai - yn y pellter  llen graffit enfawr mynyddoedd Eryri.

 

Dyma un o fy hoff lefydd. Rhywle gallaf ddisgwyl am y  clic wrth  bethau syrthio i'w lle, am ychydig.

 

'Nol yn y stiwdio, mae melyn y blodau gwylltion, y cen, y creigiau a'r gwymon yn parhau,  yn cyfareddu, ac yn mynnu melyn llachar yr Elfdock a'r blodau haul o'r ardd wrth i'r haf dynnu 'mlaen . Atgofion melyn melys. Maent yn llenwi'r llygad a'r meddwl gyda heulwen euraidd a gobaith cynhaliol.

 

Ganed Chloe ym1981. Mae poblogrwydd ei sioeau yn cynyddu yn Llundain ac yng Ngogledd Lloegr lle mae hi'n byw ar hyn o bryd. Dyma ei phumed casgliad i ni yma yn Ffin y Parc. Mae hi'n aelod o'r AFG.