Kate Pasvol: Teithiau Cymreig / Welsh Walks

10 November - 4 December 2019

WELSH WALKS

Kate Pasvol is a glass artist whose roots and inspiration are in Wales. This is her first solo exhibition at Ffin y Parc.

 

Also an architect and teacher, she works on her sculptures in her studio in North London and in the University of Hertfordshire.

 

In her work, she is looking for ways to represent and capture the landscape. Her work involves a range of glass techniques including fusing and casting. Recent work is made up of single and multiple glass blocks containing layered three dimensional images that reflect the Welsh landscapes from memories of her own walks in Wales. Glass allows Kate to experiment with light, texture and tactility in fascinating ways. 

"I am trying to recreate the feeling of travelling through a landscape by forming three dimensional images that appear to move and change as you pass them."

 

Kate has exhibited recently at The London Glass-blowing Gallery, MOMA Wales and the British Glass Biennnale. In 2019 she won the Warm Glass Peoples Prize at British Glass Biennale. She is a member of Contemporary Glass Society.

 

TEITHIAU CYMREIG

Gwydr yw cyfrwng Kate Pasvol ac mae ei gwreiddiau a'i hysbrydolaeth yng Nghymru. Hon yw ei sioe unigol cyntaf yn Ffin y Parc.

 

Hefyd yn bensear ac yn athro, mae hi'n gweithio ar ei cherfluniau yn ei stiwdio yng Ngogledd Llundain ac ym Mhrifysgol Hertfordshire.

 

Yn ei gwaith, mae hi'n chwilio am ffyrdd i bortreadu a dal y tirwedd. Mae'r gwaith yn defnyddio nifer o dechnegau yn cynnwys ffiwsio/toddi a chastio. Yn ei gwaith diweddaraf ceir blociau unigol a chyfresol  lle mae'r ddelweddau'n cael eu hadeiladu mewn haenau tri-dimensiwn sy'n  adlewyrchu tirweddau Cymru o'i hatgofion personol o deithiau cerdded. Mae'r gwydr yn galluogi Kate i arbrofi hefo golau, gwead a hydeimledd  mewn ffyrdd cyfareddol.

 

"'Rwy'n ceisio ailgreu'r teimlad o deithio drwy'r tirwedd trwy ffurfio delweddau tri-dimensiwn sy'n symyd ac yn newid wrth i chi basio."

 

Mae Kate wedi arddangos ei gwaith yn ddiweddar yn Oriel Chwythu-gwydr Llundain, MOMA Cymru, a'r Biennale Gwydr Prydeinig. Yn 2019 ennillodd hi'r 'Warm Glass People's Prize' yn y Biennale. Mae hi'n aelod o'r Gymdeithas Gwydr Cyfoes.