Dewi Tudur: Guto a'r Gwas Glas / Dewey and the Dragonfly

22 - 29 January 2020

 A few months ago, while preparing work for his new show, Dewi emailed to say that he was going to 

be doing something a little different. Revisiting subjects and ideas that he hadn't explored in 
decades. This was highly intriguing.


Then we received the first consignment of works from Italy. Portraits, striking in their economy and 
simplicity yet full of detail, emotion and a kind of narrative impetus. The images are almost 
otherworldly, like smoke or dream-remnants...


He leaves space, and empty air. The mood is ambiguous, poised between passion and detachment. 
Charged with a vulnerability which is daring and exhilarating. You can feel the heart beating fast 
beneath the skin of these drawings. A momentary flash catches the fear and longing, or the fleeting, 
beating wing of the dragonfly.


Dewi was born in Mold in 1957, and lived in Llanrwst for many years, working as an Art teacher and 
artist. His work is popular and collectable throughout Wales and beyond. He now lives and works in 
Tuscany.

 

Rhai misoedd yn ol, tra'n paratoi gwaith ar gyfer ei sioe newydd, danfonodd Dewi ebost i ddweud y
byddai'n gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol. Ail-ymweld a thestunau a syniadau na'u archwiliwyd
am ddegawdau. Roedd hyn yn ddiddorol iawn.


Yna cyrhaeddodd y gweithiau cyntaf o'r Eidal. Portreadau trawiadol yn eu cynildeb a symlrwydd ond
eto'n llawn manylder, teimlad, a math o ysgogiad naratif. Mae'r delweddau'n arallfydol bron, fel
mwg neu gweddillion rhyw freuddwyd...


Mae e'n gadael lle, ac awyr gwag. Mae'r teimlad yn amwys, yn gytbwys rhwng angerdd a
gwrthrychedd. Yn dychlamu a thynerwch bregus sy'n feiddgar ac yn wefreiddiol. Gallwch deimlo'r
galon yn curo 'dan groen y lluniau yma. Fflach byrhoedlog sy'n dal yr arswyd a'r dyhead, neu adain
chwim, main y gwas glas.


Ganed Dewi ym 1957 yn Yr Wyddgrug a bu'n byw yn Llanrwst am gyfnod hir, yn gweithio fel artist ag
athro celf. Mae ei waith yn boblogaidd ac yn gasgliadwy tu fewn a tu hwnt i Gymru. Mae e nawr yn
byw ac yn gweithio yn Tuscany.