Gareth Parry RCA: Gwaith Newydd / New Works

2 - 26 February 2020

GARETH PARRY RCA
We have been admirers of Gareth's work for many years. He lives nearby, between Blaenau Ffestiniog and Trawsfynydd, and has been a regular visitor and keen supporter of the gallery ever since we opened. So we are very pleased that he has decided to join us here at Ffin y Parc. What better way to begin our tenth-anniversary year?

Gareth used to paint exclusively en plein air. These days, while he still makes preparatory sketches outdoors, the painting is done in the relative comfort of his studio, and observation is heightened by imagination and warmed by memory. However, the skills learned by painting on site and in the moment - at the mercy of the ever-changing light and the weather's constant harassment are still prominent.
These works are full of vigour and energy. Gareth manages to catch the excitement and wonder that the landscape inspires, and combines it with his own joy and delight in moving and manipulating the paint. While certainly a master of his medium, there is perhaps a whiff of danger and a definite promise of mischief! The paint charges almost recklessly around the canvas, and the world is never quite silent, never still. There is light and energy and a restless, breathless calm.

Gareth was born in Blaenau Ffestiniog in 1951. He has been exhibiting in London and Wales for many years, and his work can be found in Public and Private Collections throughout the UK and abroad. In 2006 he was elected a member of the Royal Cambrian Academy.

 

GARETH PARRY AFG
Bum yn edmygu gwaith Gareth am nifer o flynddoedd. Mae e'n byw gerllaw, rhwng Blaenau Ffestiniog a Trawsfynydd, a bu'n ymwelydd rheolaidd ac yn gefnogwr brwd o'r oriel ers ein dyddiau cynnar. Felly rydym yn falch iawn ei fod wedi penderfynu ymuno a ni yma yn Ffin y Parc. Pa well ffordd i ddechrau dathlu diwedd ein degawd cyntaf?

Roedd Gareth yn arfer paentio yn yr awyr agored yn unig. Erbyn hyn, er ei fod yn parhau i fraslunio tu allan, mae'r paentiadau'n cael eu creu yn esmwythdra cymharol ei stiwdio, ac mae ei sylwgarwch yn cael ei ddwysau gan ddychymyg a'i gynhesu gan atgofion. Er hynny, mae'r sgiliau a ddysgwyd tra'n paentio 'en plein air'- 'dan anwadalwch di-drugaredd y goleuni tra-newidiolar ac ymyrraeth parhaol y tywydd yn amlwg o hyd.

Mae'r gwaith yma'n llawn hoen ac egni. Mae Gareth yn llwyddo i ddal holl gyffro a syndod ysbrydolaethus y tirwedd, a'i gyfuno gyda'r llawenydd a phleser sy'n dod o symyd a thrafod y paent. Er ei fod yn feistr o'i gyfrwng, ceir yma, efallai, chwa o beryg, ac yn bendant addewid o ddireidi! Mae'r paent yn rhuthro'n orfoleddus bron ar draws y canfas, ac nid yw'r byd byth yn llonydd, byth yn hollol dawel. Mae yna oleuni, ac egni ac aflonyddwch disgwylgar.

Ganed Gareth ym Mlaenau Ffestiniog ym 1951. Bu'n arddangos ei waith yn Llundain ac yng Nghymru am dros ugain mlynedd, a casglwyd ei waith yn helaeth. Yn 2006, fe'i etholwyd yn aelod o'r AFG.