Colin See-Paynton RCA SWE Hon RE: Engravings | Paintings | Drawings

26 March - 22 April 2020

Throughout all his work, whether in the intricate, detailed and devotional engravings, the drawings and studies of animals, or the expansive awestruck landscapes, Colin's dedication and connection to the natural world around him is powerfully and profoundly expressed. There is such empathy and longing in these works!


Colin is a member of the RCA, and his work is represented in public and private collections worldwide, including the V&A in London, the Ashmolean Museum in Oxford, and both the National Museum and National Library of Wales.

 


Trwy ei holl waith, yn yr ysgythriadau cywrain, manwl a defosiynol, y lluniau o anifeiliaid, neu'r tirweddau eang syfrdanol, mae cysylltiad ac ymroddiad Colin i'r byd a'r natur o'i amgylch yn cael eu mynegi'n rymus ac yn ddwys. Mae yna cryn dipyn o empathi a dyhead yn y gweithiau yma!


Mae Colin yn aelod o'r AFG, a gwelir ei waith mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat ar draws y byd, gan gynnwys y V&A yn Llundain, Amgueddfa'r Ashmolean yn Rhydychen, ac Amguaddfa a Llyfrgell Cenedlaethol Cymru.