Dewi Tudur

25 June - 19 July 2017

After his sold-out show last year, we asked Dewi for some more, smaller scenes from his life in Tuscany, to coincide with his 60th Birthday.  This beautiful and delicate collection, made to celebrate and acknowledge a significant milestone for Dewi, is the result. 

 

These works are carefully composed and finely balanced; daring in their simplicity and economy. He leaves space .There is silence and stillness. The mood is contemplative and tender.                

                    

 It is assured, but fragile also: You can see the heart beating fast beneath the skin of these paintings. It's like holding a bird in your hand.  In the silence the cars wait, the houses pray, and a snapping branch makes an explosion of birds.  Treasure this peace, they warn, it is rare and brief.

 

Dewi was born in Mold in 1957, and lived in Llanrwst for many years, working as an Art teacher and artist. His work is popular and collectable throughout Wales and beyond.

 

Ar ol gwerthu pob darn o'i waith yn ei sioe yma llynedd, cytunodd Dewi i greu mwy o olygfeydd bychain o'i fywyd yn Tuscany i gyd-ddigwydd hefo'i Benblwydd yn 60.  A'r casgliad prydferth a chynnil yma, wedi'i chreu er mwyn cydnabod a dathlu'r carreg-filltir pwysig yma ym mywyd Dewi, yw'r canlyniad.

 

Mae'r gweithiau yma wedi'u cyfansoddi'n ofalus ac wedi'u cydbwyso'n gain; yn feiddgar yn eu symlrwydd a'u cynildeb. Mae e'n gadael lle. Mae yna tawelwch a llonyddwch. Mae'r hwyliau'n fyfyrgar a thyner.

 

Mae'r gwaith yn hyderus, ond yn fregus hefyd: Gallwch gweld y galon yn curo'n gyflym 'dan croen y paentiadau yma. Fel cwpanu aderyn yn eich llaw. Yn y tawelwch mae'r ceir yn disgwyl, mae'r tai'n gweddio, ac mae cangen yn torri yn creu ffrwydriad o adar . Trysorwch yr heddwch, maent yn rhybuddio, rhywbeth prin a byrhoedlog ydyw. 

 

Ganed dewi ym 1957 yn Yr Wyddgrug a bu'n byw yn Llanrwst am gyfnod hir, yn gweithio fel artist ag athro celf. Mae ei waith yn boblogaidd ac yn gasgliadwy tu fewn a tu allan  i Gymru