Susan Kane

25 June - 19 July 2017

Susan was born in North-West England in the 1960's. She graduated in textile design from Manchester Polytechnic in the 1980's, and worked as a designer for 20 years before returning to her first love: painting. This is her first show with us at Ffin y Parc.

 

Her paintings, whether of flowers or jugs and cups have an elegant and engaging simplicity. With great economy and discipline, she makes work which has clarity and balance. Here, every stroke and mark is particular, deliberate. These simple, mundane vessels and guileless flowers are reduced to their essence. Here they are, pure and clean.

 

Ganed Susan yng Ngogledd-Orllewin Lloegr yn y 1960au. Graddiodd mewn dylunio tecstiliau o Bolytechnig Manceinion yn y 1980au, a gweithiodd fel dylunydd am ugain mlynedd cyn dychwelyd i'w chariad cyntaf: paentio. Hon yw ei sioe cyntaf hefo ni yn Ffin Y Parc.

 

Mae gan ei phaentiadau, naill ai o flodau neu jygiau a chwpanau, symlrwydd cain a dengar. Gyda cryn gynnildeb a disgyblaeth, mae hi'n creu gwaith sy'n glir ac yn gytbwys. Yma, mae pob stroc a marc yn benodol, yn bwrpasol.  Mae'r llestri cyffredin a'r blodau diddichell yma, wedi'u coethi i'w hanfodion. Dyma nhw, yn lan ac yn bur.