David Lloyd Griffith

25 June - 19 July 2017

"After my retrospective here at Ffin y Parc in April last year; I paused, caught my breath, and in the summer began to paint with renewed energy and vigour.

 

"In this new body of work covering the Four Seasons, I have explored my usual haunts anew;  without that over-familiarity that can makes one's work appear stale and repetitive…

 

"As ever, I have attempted to go beyond the illustrative, the cosy-scene; and instead to paint nature in all her moods with an urgency that demands quick and nimble brushstrokes, a boldness of colour without being garish (or unsubtle). And in essence to imbue the painting with a particular sense of place, and a certain energy or spirit."

 

David was born in Colwyn Bay in 1956. He now lives in Betws yn Rhos. He became an RCA member in 1996.

 

"Ar ol fy sioe olrychol yma yn Ffin y Parc yn Ebrill llynedd, cymerais saib i ddal fy ngwynt, ac yna yn yr haf dechreuais baentio unwaith eto gydag egni a hoen newydd.

 

"Yn y casgliad newydd yma, sy'n dilyn y tymhorau, rwyf wedi archwilio fy ngynefinoedd arferol o'r newydd, heb y gorgyfarwydd-dra sy'n gallu  gwneud gwaith rhywun ymddangos yn hen ac yn ailadroddus...

 

"Fel arfer, rwyf wedi ceisio mynd tu hwnt i'r darluniol, a'r cartrefol-cysurus; ac yn hytrach i ddal natur yn ei holl thymerau gydag uniongyrchedd sy'n mynnu arddull cyflym a sionc, defnydd beiddgar o liw heb troi'n goegwych (neu'n anghynnil). Ac yn hanfodol i drwytho'r gwaith gydag ysbryd  neilltuol y  lle, a ryw  egni neu ysbryd unigryw."

 

Ganed David ym Mae Colwyn ym 1956. Mae e'n byw yn Betws yn Rhos. Fe'i etholwyd yn aelod o'r AFG ym1996.