Mike Jones

3 - 22 December 2017

MIKE JONES

 

What better way to usher in the cold, dark winter nights than with a new collection of Mike Jones's warm convivial work. Born in 1941, in Pontardawe, he has been painting and exhibiting successfully for many years.   

 

His subjects are his neighbours - the farmers and their wives, the working men and women. With great skill and economy, and with great affection, he suggests the characters and relationships that create and sustain a community.

 

The authority and sincerity of the work comes from his being an insider here, a life-long participant. He has known these people all his life. He knows how they live, and their secrets! 

 

      

 

Pa well ffordd i hebrwng nosweithiau oer a thywyll y gaeaf i mewn na gyda casgliad newydd o waith cynnes a siriol gan Mike Jones. Fe'i aned  ym 1941, ym Mhontardawe,  a bu'n paentio'n llwyddianus am dros 30 mlynedd.

 

Ei destun yw ei gymdogion - y ffermwyr a'i gwragedd, y dynion a'r menywod a'u llafuriau sy'n cadw olwynion y gymuned yn troi'n hwylus. Mewn ffordd medrys a chywrain, a gyda hoffter mawr, mae gnddo'r gallu i  awgrymu cymeriadau, a'r cysylltiadau rhyngddynt.

 

Mae cryfder a diffuantrwydd y gwaith yn ganlyniad o'i aelodaeth a'i gyfranogaeth gydol-oes o'r gymuned yma. Mae'n gwybod sut y maent yn byw, a'u cyfrinachau!