Kim Dewsbury

1 - 25 April 2018

KIM DEWSBURY

 

For her new show with us here at Ffin y Parc, Kim has combined elements of still-life and landscape. Much of the work is inspired by visits to Yr Ysgwrn, the poet Hedd Wyn's home near Trawsfynydd.    

 

The work is meditative, meticulously detailed and precise. She assembles the objects in each painting, each bringing its own particular set of ideas and connections, and the resulting work is full of allusions and clues - paths of ideas, chains of meaning…

 

Her clarity is forensic and fascinating. Her skies are cool and bracing!  Her intelligence, singlemindedness and skill, gives rise to work which, while self-possessed, calm and quiet, nevertheless seems to quiver with passion and conviction.

 

Kim was born in Cornwall and studied at the Falmouth School of Art. She has been living and working in Wales for over 30 years.

 

Ar gyfer ei  sioe newydd gyda ni yn Ffin y Parc, mae Kim  wedi cyfuno elfennau o baentio bywyd-llonydd a tirwedd. Ysbrydolwyd nifer o'r gweithiau gan ymweliadau i'r Ysgwrn, cartref Hedd Wyn ger Trawsfynydd.

 

Mae'r gwaith yn fyfyriol, yn drylwyr ac yn fanwl. Mae hi'n casglu'r  pethau yn y paentiadau, pob elfen yn dod a'i gasgliad penodol o syniadau a chysylltiadau, ac mae'r gwaith canlyniadol yn llawn o arwyddion a chyfeiriadau - llwybrau o syniadau, cadwyni o arwyddocad…

 

Mae'r eglurder yn fforensig ac yn gyfareddol. Mae'r awyr uwchben yn glaear a chryfhaol! Mae deallusrwydd, unplygrwydd a medrusrwydd Kim yn  arwain at gwaith sydd, er ei fod yn hunanfeddiannol yn dawel ac yn llonydd, hefyd yn dirgrynu gydag angerdd ac argyhoeddiad.                                                   

Ganed Kim yng Nghernyw, ac astudiodd yng Ngholeg Celf Falmouth. Bu'n byw ac yn gweithio yng Nghymru am dros 30 mlynedd.