Luned Rhys Parri

1 - 25 April 2018

LUNED RHYS PARRI RCA

 

For her latest show with us, Luned has again created a collection that is full of warmth and humour. Whether hurrying about their daily business, gossiping in the street, or showing off a prized possession, her people always bring their stories and personalities with them.

 

Her cunning, acute observations, and eye for the telling detail gives the work a strength that is both unexpected and satisfying. It has the power to provoke memory; to ambush you gently with a sudden thump of recognition. The work is always authentic, benevolent  and wise.

 

Luned's ability to capture something that is specifically and uniquely Welsh is making her work increasingly successful and popular here and elsewhere.

 

Ar gyfer ei sioe diweddaraf gyda ni, mae Luned unwaith eto wedi creu casgliad sy'n llawn haelioni a hiwmor. Wrthi'n brysio drwy'r busnes bob dydd, yn clebran yn y stryd,  neu'n ymfalchio yn y llestri gorau, mae ei phobl wastad yn dod gyda'u storiau a'u cymeriadau.

 

Mae ei sylwgarwch craff a chelfydd, a'i llygad  sy'n medru dal y manylion cyrhaeddgar yn rhoi cryfder i'r gwaith sy'n annisgwyl ond yn argyhoeddiadol. Mae ganddi'r gallu i pryfocio ac ennyn atgofion; i ymosod arnoch yn dyner gyda pwniad sydyn o gydnabyddiaeth. Mae'r gwaith wastad yn ddilys yn rhadlon ac yn ddoeth.

 

Mae gallu Luned i fynegi rhywbeth sy'n neilltuol ac yn unigryw Gymraeg, yn denu llwyddiant a phoblogrwydd at ei gwaith yma ac ar led.