Sarah Carvell: Siwrne / A Journey

29 April - 23 May 2018

SARAH CARVELL

 

For her new show, Sarah has painted the landscape around her home, and around St. Ives where her family love to spend their holidays. There are also views of Denbigh, portraits of houses, and still life paintings.

 

Throughout the work there is keen observation of the scene before her, and a magic magpie eye for the key detail which gives the scene reality, specificity and focus.

 

Whatever her subject, she is able to tune in to the rhythm and flow of what she sees. It's as if the landscape, or the roofline, or the tabletop is a series of problems or puzzles to solve: squares and triangles and cylinders playing together, repeating, interlocking, echoing. And so with the colours, coming together to suggest distance, shadow, motion, silence.

 

It is all done with such grace, elegance and apparent self-deprecation; a smear with a palette knife, a scratched line, a quick smudge and a smile! But this apparent simplicity requires secure discipline, a steady hand and a determined daring eye.

 

So there perhaps, is the source of the fascination and tension in these works: There is certainly generosity, harmony, and optimism. We see an artist revelling in the beauty and balance of the world around her, but also revelling  in her ability to catch it, dissect and reassemble it again. Sarah gives us an artist who is equal parts wistful and wilful. It is a compelling combination.          

 

Ar gyfer ei sioe newydd, Mae Sarah wedi paentio'r tirwedd oamgylch ei chartref, ac oamgylch St. Ives lle mae'r teulu yn treulio'u gwyliau. Mae yna olygfeydd o Ddinbych, portreadau o thai, a phaentiadau bywyd llonydd.

 

Trwy'r holl waith mae yna sylwgarwch craff o'r olygfa o'i blaen, a llygad barcud hynod am y manylyn allweddol sy'n rhoi sylwedd, penodoldeb a ffocws i'r olygfa.

 

Beth bynnag ei thestun, mae ganddi'r gallu i diwnio i mewn i rhyddm a chywair yr olygfa. Mae fel petai'r tirwedd, neu'r linell doeau, neu pen y ford yn gyfres o broblemau neu posau i'w datrys: sgwar, triongl, sylindr yn chwarae 'da'u gilydd, yn ailadrodd, yn cyd-gloi, yn atseinio. Felly hefyd gyda'r lliwiau'n cydweithio i awgrymu pellter, cysgod, symudiad, llonyddwch.

 

Gwnaed hyn i gyd gyda gosgeiddrwydd, ceinder a hunananghymeradwyaeth ymddangosol; rhwbiad o baent gyda'r gyllell balet, llinell ysgrifflyd, smydj cyflym a gwen! Ond mae'r symlrwydd ymddangosol yma yn ganlyniad o ddisgyblaeth cadarn, llaw disyflyd a llygad beiddgar penderfynol.

 

Efallai yna felly, yw tarddle tyndra a chyfaredd y gwaith: Yn sicr ceir haelioni, harmoni ac optimistiaeth. Gwelwn artist sy'n ymhyfrydu ym mhrydferthwch a chydbwysedd y byd o'i hamgylch, ond hefyd yn ymhyfrydu yn ei gallu i'w ddal a'i ddadansoddi a'i ailgyfosod drachefn. Mae Sarah yn rhoi i ni artist sy'n hanner hirarthlon hanner bengryf. Mae'n gyfuniad cymhellol.