Carl Chapple

27 May - 20 June 2018

CARL CHAPPLE

Originally from Dartmoor, Carl trained at St. Martin’s School of art in London, and settled in Barry in 2003. Since 2010, he has specialised in portraiture. He is currently Artist in Residence with Ballet Cymru in Newport, and these delicate and intimate works are the result of this collaboration. They are little jewels of grace and intensity, at once expressive and introspective.

  

O Dartmoor yn wreiddiol, cafodd Carl ei hyfforddi yng Ngholeg Celf St. Martin’s yn Llundain, a symudodd i’r Barri yn 2003. Ers 2010, bu’n canolbwyntio ar bortreadau. Mae e ar hyn o bryd yn gweithio fel Artist Breswyl i gwmni Ballet Cymru yng Ngasnewydd, a dyma gweithiau tyner a phersonol sy’n ganlyniad o’r partneriaeth clos rhyngddynt. Maent fel tlysau bach  dwys a chain, yn llawn mynegiant a mewnsylliad.