Colin See-Paynton

27 May - 20 June 2018

COLIN SEE-PAYNTON RCA, Hon RE, SWE

 

For this major new exhibition with us at Ffin y Parc, we wanted to show the other aspects of Colin's work, as well as the engravings. It is the first time that Colin has combined these three different but interlocking aspects of his work in one show.

 

His drawings and paintings still pulse with the empathy, and patient meticulous observation of the landscape and wildlife around him. And they allow him a freedom to run with colour and line; giving him the opportunity to open his eye to the skies, and his heart to the spirit and scale of the mountains.

 

Colin is a member of the RCA, and his work is represented in public and private collections worldwide, including the V&A in London, the Ashmolean Museum in Oxford, and both the National Museum and National Library  of Wales.

  

Ar gyfer y sioe mawr newydd gyda ni yn Ffin y Parc, roeddem yn awyddus i ddangos agweddau eraill o waith Colin, yn ogystal a'r ysgythriadau. Dyma'r tro cyntaf  i Colin gufuno tair agwedd gwahanol ond cydgloadol ei waith mewn un sioe.

 

Mae ei luniau a phaentiadau oll yn orlawn o empathi a sylwgarwch amyneddgar a manwl o'r tirwedd a'r natur o'i amgylch. Ac meant yn rhoi iddo'r rhyddid i rhedeg a^ lliw a llinell; y cyfle i agor ei lygad i'r awyr a'i galon i ysbryd ac ehangder y mynyddoedd.

 

Mae Colin yn aelod o'r AFG, a gwelir ei waith mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat ar draws y byd, gan gynnwys y V&A yn Llundain, Amgueddfa'r Ashmolean yn Rhydychen, ac Amguaddfa a Llyfrgell Cenedlaethol Cymru.