Katie Allen

11 November - 5 December 2018

Katie was born in 1967 and now lives and works in Swansea. She is quickly developing an international reputation, and we are very pleased to have a substantial new collection of her work here at Ffin y Parc. Her paintings are meticulous, time-consuming and scarce!

 

Combining elements from Art Nouveau and Art Deco, as well as Eastern and Japanese traditions, she constructs landscapes that are both flowing and formal. Using repeated motifs which evolve and develop, she creates shimmering works full of rhythm, balance and precision.

 

Joy pours from these paintings! They sing and surround you. They fill the room with energy and optimism. They take your breath and catch at your imagination. Their explosive immediacy belies the complexity and discipline involved in their creation.

 

All the noise and tumult, light and life, and sheer pulsating energy that shines from these jewel-like paintings are the result of considerable patience, skill and rigour. The work is beautiful and potent.

 

Ganed Katie ym 1967 ac erbyn hyn mae hi'n byw ac yn gweithio yn Abertawe. Mae hi'n datblygu enw da'n rhyngwladol, ac rydym yn falch iawn i gael casgliad  sylweddol newydd o'i gwaith yma yn Ffin y Parc. Mae ei phaentiadau yn fanwl, yn ddyrys ac yn brin!

 

Gan gyfuno elfennau o Art Nouveau ac Art Deco, yn ogystal a thraddodiadau o'r Dwyrain a Japan, mae hi'n creu tirweddau sy'n ddolennog ac yn ffurfiol. Trwy ddefnyddio motiffau sy'n ailadrodd, yn datblugu ac yn esblygu mae hi'n creu gwaith golewychol sy'n llawn rhythm, cydbwysedd a chywreindeb.

 

Mae'r paentiadau yma'n arllwys llawenydd! Maent yn canu ac yn eich cofleidio. Maent yn llenwi'r 'stafell gydag egni ac optimistiaeth. Maent yn dwyn eich anadl ac yn dal eich dychymyg. Mae eu uniongyrchedd ffrwydrol yn ddibynnol ar cymhlethdod a disgyblaeth eu creadigaeth.

 

Mae'r holl swn a chynnwrf, bywyd a goleuni, ac egni noeth dychlamol sy'n disgleirio  o'r paentiadau gemaidd yma yn ganlyniad  amynedd, medrusrwydd a chydwybodolrwydd. Mae'r gwaith yn brydferth ac yn benfeddwol