David Grosvenor

16 September - 10 October 2018

David is now firmly established as one of Wales' most popular and collected artists. He has been exhibiting with us since 2011, and with 120 new works, this is his biggest show to date.

 

As well as the vigour and bold use of colour that are always present, there is a fascinating subtlety in the work, and the artist's clear eye and keen intelligence are visible and beguiling: The way he alters his mark-making to suggest perspective and focus, manipulating the paint to emphasize the different textures of rock, water, vegetation and even the sometimes open, often clotted sky.  He can let these landscapes speak for themselves. Or he can awaken us to the rhythms and patterns he sees, by suggesting and enhancing structure and balance.

 

His love of the landscape is at once passionate and utterly unsentimental: he is as comfortable when editing his palette to catch the quiet harmony of grey water over grey rocks under a grey sky as when he expands it to show purple frost yielding to the yellow heat trickling down the green-sided valley - life and light with all its attention-seeking cacophony.

 

David was born in 1956. He moved to North Wales in 1991 to paint full-time. His paintings appear in public and private collections world-wide. He currently lives in Criccieth.

 

Mae David, erbyn hyn wedi ei sefydlu yn un o artistiaid mwyaf poblogaidd a chasgladwy  Cymru. Bu'n arddangos hefo ni ers 2011, a gyda 120 o weithiau newydd, hon yw ei sioe fwyaf hyd yn hyn.

 

Yn ogystal a'r hoen a'r defnydd beiddgar o liw sydd wastad yn bresennol, mae yna gywreinrwydd cyfareddoI i'r gwaith, ac mae llygad clir a deallusrwydd craff yr artist yn amlwg ac yn ddengar: Y ffordd y mae'n altro'i marciau er mwyn awgrymu persbectif a ffocws, yn trin y paent er mwyn pwysleisio gweadau gwahanol y graig, y dwr, y planhigion, a hyd yn oed yr awyr sydd weithiau'n agored, on yn aml wedi'i geulo. Mae e'n gadael i'r tirweddau yma siarad drostynt eu hunain. Neu gall ein tywys i weld y patrymau a'r rhyddmau y mae e'n gweld, trwy awgrymu ac egluro cynllun a chydbwysedd.

 

Mae ei deimladau am y tirwedd ar unwaith yn angerddol ac yn hollol ddisentiment: mae e'r un mor gyfforddus wrthi'n cyfyngu ei balet er mwyn dal harmoni tawel dwr llwyd yn llifo dros creigiau llwyd odan yr awyr lwyd, neu'n ei ehangu er mwyn dangos y barrug porffor yn ildio i'r gwres melyn sy'n llifo'n araf i lawr ochrau gwyrdd y dyffryn - bywyd a natur yn mynnu sylw yn ei holl aflafaredd. 

 

Ganed David ym 1956.  Symudodd i Ogledd Cymru ym 1991 i baentio'n llawn-amser.  Ceir enghreifftiau o'i waith mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat ar draws y byd. Mae e'n byw yng Ngricieth.