Dewi Tudur: Chiaroscuro

11 November - 5 December 2018

Y casgliad prydferth a chynnil yma yw sioe fwyaf Dewi i ni hyd yn hyn. Mae'r gwaith yn hynod  o hunanfeddiannol a digyffro. Mae popeth diangen ac afraid wedi'i hepgor.

 

Mae'r gweithiau yma wedi'u cyfansoddi'n ofalus ac wedi'u cydbwyso'n gain; yn feiddgar yn eu symlrwydd a'u cynildeb. Mae e'n gadael lle. Mae yna tawelwch a llonyddwch. Mae'r hwyliau'n fyfyrgar a thyner ond mae yna  ffocws a thanbeidrwydd. A rhywbeth ffyrnig hefyd…

 

Mae'r gwaith yn hyderus, ond yn fregus: Gallwch weld y galon yn curo'n gyflym 'dan croen y paentiadau yma. Fel cwpanu aderyn yn eich llaw. Yn y tawelwch mae cwn a baeddod gwyllt yn cracio plisgyn cleciog yr eira, mae'r tai'n gweddio ac yn dyheu, ac mae cangen yn torri yn creu ffrwydriad o adar . Trysorwch y llonyddwch, maent yn rhybuddio, rhywbeth prin a byrhoedlog ydyw. Ac fe'i ennillwyd drwy fawr ymdrech.

 

Ganed dewi ym 1957 yn Yr Wyddgrug a bu'n byw yn Llanrwst am gyfnod hir, yn gweithio fel artist ag athro celf. Mae ei waith yn boblogaidd ac yn gasgliadwy tu fewn a tu allan  i Gymru. Mae e'n byw yn yr Eidal erbyn hyn.

 

Rydym wedi creu llyfr argraffiad cyfyngedig i fynd gyda'r sioe.

 

This beautiful and delicate collection is Dewi's largest show for us to date. The work is incredibly poised and serene. Everything extraneous and superfluous is discarded.

 

These works are carefully composed and finely balanced; daring in their simplicity and economy. He leaves space. There is silence and stillness. The mood is contemplative and tender and yet there is considerable concentration and intensity. And something fierce also…        

                                         

The work is assured, but fragile: You can see the heart beating fast beneath the skin of these paintings. It's like holding a bird in your hand.  In the silence, dogs and wild boar crack the creaking snow's crust, the houses pray and sigh, and a snapping branch makes an explosion of birds.  Treasure this peace, they warn, it is rare and brief. And it is hard-won.

 

Dewi was born in Mold in 1957, and lived in Llanrwst for many years, working as an Art teacher and artist. His work is popular and collectable throughout Wales and beyond. He now lives in Italy.

 

We have made a limited edition book to accompany this show.