Gerald Dewsbury

23 - 30 January 2019

After the success of his large exhibition last year, Gerald has created a new collection for us, to run in conjunction with our Christmas show. These works are full of Gerald's passion, power and precision. For over thirty years he has been watching, walking and painting the ancient and mercurial landscapes of North Wales.

 

A graduate of Falmouth School of Art, Gerald has enjoyed a long and successful career as an artist. A member of the Royal Cambrian Academy since 2003, he is a former National Eisteddfod and Grosvenor Museum, Chester award winner. His work is included in many collections including the Contemporary Art Society of Wales, the Museum of Modern Art, Wales, and the collection of the Sultan of Oman.

  

Ar ol llwyddiant ei arddangosfa fawr llynnedd, mae Gerald wedi creu casgliad newydd i ni, i rhedeg ynghyd a'n sioe Nadolig. Mae'r gweithiau yma'n gywrain, yn rymus ac yn llawn o'i danbeidrwydd. Am dros 30 mlynedd bu'n gwylio, yn cerdded, ac yn paentio tirweddau hynafol ac anwadal Gogledd Cymru.

 

Yn raddedig o Goleg Celf Falmouth, mae Gerald wedi cael gyrfa hir a llwyddiannus fel artist. Yn aelod o'r AFG ers 2003, mae'n gyn-ennillydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn yr Amgueddfa Grosvenor yng Nghaer. Mae enghreifftiau o'i waith mewn nifer o gasgliadau, yn cynnwys Cymdeithas Celfyddydau Gyfoes Cymru , MOMA Cymru, a casgliad Sultan Oman.