Stephen John Owen: at Sixty

3 - 27 February 2019

STEPHEN JOHN OWEN

 

Since his last show, which was very successful, Stephen has been busy creating this collection to coincide with his 60th Birthday. He was born in Caernarfon in 1959, and now lives in Groeslon. His subject is the landscape and the rural environment that made him. This is his largest show to date.

 

His approach is open, simple and sincere. The work emerges from his love for, and connection to these places. And his desire to be absolutely nowhere else!

 

Ers ei sioe ddiwethaf, a fu’n llwyddianus iawn, bu Stephen yn brysur yn paratoi’r casgliad newydd yma i ddathlu ei benblwydd yn  60. Fe’i aned yng Nghaernarfon ym 1959, ac erbyn hyn mae’n byw yn Groeslon. Ei destun yw’r tirwedd a’r cynefin gwledig sydd wedi ei ffurfio a’i ddylanwadu. Hon fydd ei sioe fwyaf hyd yn hyn.

 

Mae ei agwedd a’i arddull yn agored, yn syml ac yn ddiffuant. Mae’r gwaith yn ymdarddu o’i gariad at, a’i gysylltiad i’r llefydd yma.  A’i ddymuniad i fod ‘nunlle arall!