Willie Carter

3 - 27 February 2019

WILLIE CARTER

 

Willie was born in Wick, Northern Scotland, and worked as a chef before changing direction, training in ceramics at Chesterfield Art College and eventually settling into his studio in Wrexham, where he has been working for 25 years. We always have a selection of Willie's platters and jars at the gallery. This is the second show of his more sculptural works, following his sell-out show in 2017 .

 

His figures have a free-flowing, spontaneous feel, capturing the movement and spirit of his subjects, and the work is full of energy and character!

 

Ganed Willie yn Wick, yng Ngogledd Yr Alban, a gweithiodd fel chef cyn newid cyfeiriad, ail-hyfforddi mewn serameg yng ngholeg celf Chesterfield, a sefydlu ei stiwdio yn Wrecsam, lle y bu'n gweithio am 25 mlynedd. Mae detholiad o blatiau a dysglau Willie yn yr oriel bob amser. Dyma ei ail sioe o waith ffigurol, ar ol i'w sioe yn 2017 werthu'n llwyr.

 

Mae gan y ffigyrau teimlad o rhyddid a digymhellrwydd sy'n dal symudiad ac ysbryd ei destunau, ac mae'r gwaith yn llawn egni a chymeriad!