Colin See-Paynton

3 - 27 March 2019

In 1972, Colin moved to Wales and started teaching himself to be an engraver. He began making prints in 1980, and has since become one of the most successful and highly regarded wood-engravers in the UK.

 

His engravings are detailed, complex and refined. His work is rooted in meticulous observations and instinctive understanding of the landscape and wildlife around him, from which he creates compositions based on the relationships and balances between the species and their habitats. His connection with, and knowledge of his subject is obvious. The work has beauty and power; it is mystical and awesome. He reminds us of our connection with the natural world, our duty to respect and protect it. And to remember that without it we will perish.

 

To select the works for this show, Ralph spent the day with Colin, and chose his personal favourite pieces from his lifetime's work. Some of these engravings are rare, and their subjects are diverse. What unifies them is their quality and power, and their ability to forge connections with the viewer. Colin is a member of the RCA, and his work is represented in public and private collections worldwide.

 

Ym 1972, symudodd Colin i Gymru a dechreuodd ddysgu ei hun i fod yn ysgythrwr. Dechreuodd greu casgliadau o brintiadau ym 1980, ac erbyn hyn mae e'n un o ysgythrwyr-pren gorau a mwyaf popblogaidd y DU.

 

Mae ei llin-ysgythriadau yn fanwl, yn gymhleth ac yn goeth. Wrth wraidd ei waith mae yna adnabyddiaeth reddfol ac arsylliad trylwyr o'r tirwedd a'r natur o'i amgylch. O hyn mae e'n creu cyfansoddiadau sydd wedi'u seilio ar y cyd-berthynas rhwng rhywogaethau a'u cynefinoedd. Mae ei gysylltiad a'i wybodaeth o'i destunau yn amlwg. Mae'r gwaith yn brydferth ac yn rymus; yn gyfriniol ac yn syfrdanol. Mae e'n ein hatgoffa o'r cysylltiad rhyngom a'r natur o'n hamgylch, a'n dyletswydd i'w barchu a'i warchod. Ac i gofio y byddwn yn trengi hebddo.

 

Er mwyn dethol y gwaith ar gyfer y sioe,fe aeth Ralph i wario diwrnod gyda Colin, a dewisodd ei ffefrynnau personol o blith ei holl waith. Mae rhai o'r ysgythriadau'n brin erbyn hyn, ac mae ei testunau'n amryfath. Yr hyn sy'n eu cysylltu yw eu safon a'u grym, a'u gallu i ennyn cysylltiadau gyda'r gynulleidfa. Mae Colin yn aelod o'r AFG, a gwelir ei waith mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat ar draws y byd.