Mike Briscoe: Venice

3 - 27 March 2019

For his new show with us here at Ffin y Parc, Mike has succumbed to the magic and power of miraculous Venice! The setting is an ideal one to show his skill, his patient eye for detail and his ability to catch a fleeting feeling, amplify a concealed mood.

 

These paintings are meticulous in their detail, but are not merely photographically objective. Mike arranges his scenes precisely, heightens the colours and tones, and intensifies the contrast between the light and the shadows. The images become laden with feeling, foreboding and control.

 

The work is supremely poised and cinematic too. It is eloquent in its silence, graceful in its contemplative stillness.

 

Mike lives and paints in Colwyn Bay. He is represented in many public and private collections worldwide.

 

Argyfer ei sioe newydd gyda ni yn Ffin y Parc, mae Mike wedi ildio i hud a phwer gwyrthiol Fenis!  Mae'r lleoliad yn un ddelfrydol i arddangos ei  fedrusrwydd, ei lygad amyneddgar a'i allu i ddal rhyw deimlad diflanedig,  dadlennu rhyw  dymer  dan-gudd.  

 

Mae'r paentiadau'n fanwl ac yn drwyadl, ond meant yn llawer mwy nag ymarferion ffotograffaidd gwrthrychol. Mae Mike yn gosod pob elfen o'i olygfa'n union,  yn dwysau'r  lliwiau ac yn cynyddu'r cyferbyniad rhwng golau a chysgod. Cawn lluniau sy'n llawn teimlad, argoeledd a rheolaeth.

 

Mae'r gwaith yn hunanfeddiannol dros ben, ac yn dra-sinematig hefyd.  Mae'n huawdl yn ei dawelwch, yn fyfyrgar yn ei raslondeb llonydd.

 

 

Mae Mike yn byw ac yn paentio ym Mae Colwyn. Gwelir ei waith mewn nifer o casgliadau preifat a cyhoeddus ar draws y byd.