Seren Morgan Jones

July 21 - August 14, 2019

Following her sell-out debut with us at Ffin y Parc, Seren returns with a  series of fictional portraits of women. They are inextricably bound to questions of gender and politics. With this body of work she continues to explore how feminism, femininity and race work within ideas and ideals of Welsh identity. And further, how these things appear to someone who is Welsh but who has not lived in Wales for over a decade.

Each work starts from a purely painterly point and with each new piece she explores new textures, techniques, colours and materials to enrich her aesthetic. Fashion, from couture to nail art, has heavily influenced these works. While able to express the fluidity and forthrightness of contemporary society’s sensibilities, the work continues to be rooted within the portrait painting tradition.

 

Seren Morgan Jones was born in 1985 in Aberystwyth, Wales. She graduated from Central Saint Martin’s College of Art in 2009. She lives in London.

 

Gwerthwyd pob darn  yn ei sioe diwethaf yn Ffin y Parc, ac nawr mae Seren yn dychwelyd gyda cyfres o bortreadau ffuglennol o fenywod.  Maent  yn ymdrin a syniadau sy’n ynghlwm wrth materion politicaidd ac agweddau o rhyw. Gyda’r gwaith yma mae hi’n parhau i archwilio’r ffyrdd y mae ffeministiaeth, benyweiddiwch a hil yn adweithio o fewn syniadau a delfrydau o hunaniaeth Cymreig. Ac yn bellach, y ffordd mae’r pethau hyn yn ymddangos i rhywun sy’n Gymraeg ond wedi bod yn byw tu allan i Gymru am dros deng mlynedd.

 

Mae’r gwaith wastad yn  dechrau o bwynt hollol arlunyddol ac ymhob darn mae hi’n arbrofi hefo gweadau, technegau, lliwiau a deunyddiau newydd er mwyn gyfoethogi ei estheteg. Mae elfennau o ffasiwn, o ‘couture’ i ‘nail-art’ yn dylanwadu’n gryf ar y gwaith. Er fod ganddi’r gallu i fynegi cyfnewidioldeb  sensibiliadau di-lol ein cymdeithas cyfoes, mae’r gwaith yn tyfu o thechnegau portreadwaith traddodiadol. 

 

Ganed Seren Morgan Jones ym 1985 yn Aberystwyth. Graddiodd o Goleg Celf St. Martin’s yn Llundain yn 2009. Mae hi’n byw yn Llundain.