Luned Rhys Parri

July 21 - August 14, 2019

Once again, Luned has created a collection of new works full of warmth and humour. Whether cycling through the streets at break-neck speed, late for Chapel again; or battling that stubborn old sewing-machine, her characters always bring their stories with them and the scenes she assembles are full of telling little details that prick the memory.

 

And in this accessible and hugely engaging work, Luned reminds us of the history and continuity around us. With wry wit, she catches the glow of the communities that have nurtured us: their benevolence, their fragility and their value.

 

Luned’s ability to capture something that is specifically and uniquely Welsh is making her work increasingly successful and popular here and elsewhere.

 

 Unwaith eto, mae Luned wedi creu casgliad o weithiau newydd sy’n llawn haelioni a hiwmor. Wrthi’n beicio ‘lawr y stryd fel cath i gythraul, yn hwyr I’r Capel unwaith eto; neu’n brwydro’r hen beiriant gwnio ‘styfnig ‘na, mae ei chymeriadau yn dod hefo’u  storiau, ac mae’r golygfeydd y mae hi’n eu cydosod yn llawn manylion bach trawiadol sy’n pigo atgofion.

 

Ac yn y  gwaith yma sy’n hygyrch ac yn hynod o ddengar, mae Luned yn ein hatgoffa o’r hanes a’r didoredd o’n hamgylch. Gyda ffraethder coeglyd mae hi’n bachu llewyrch a gwrid y cymunedau sydd wedi’n magu; eu rhadlonrwydd, eu breuder a’u gwerth.

 

Mae gallu Luned i fynegi rhywbeth sy’n neilltuol ac yn unigryw Gymraeg, yn denu llwyddiant a phoblogrwydd at ei gwaith yma ac ar led.