Beth Fletcher

18 August - 11 September 2019

BETH FLETCHER

Sometimes an artist finds it difficult to paint. There are too many choices, too much distraction, too much noise. And sometimes things fall into place and the work flows…

 

This is the largest body of work that Beth has yet produced, in number, size and in ambition. She is in complete control of her medium, pushing further into abstraction, while always remaining connected with the elements of landscape which ground and inspire her work.

 

She manipulates colour, perspective and scale so that her work pulls you in, vibrant and exciting. Not some distant external object. And she is able to navigate the bright clearings, dark corners and submerged icebergs of our internal lives with amazing insight and assurance.

 

Weithiau, mae artist yn gweld hi'n galed i baentio. Mae yna gormod o ddewisiadau, gormod sy'n tynnu sylw, gormod o swn. Ac weithiau mae pethau'n syrthio i'w lle ac mae'r gwaith yn llifo…

 

Hon yw casgliad mwyaf Beth hyd yn hyn, mewn nifer, mewn maint ac mewn uchelgais. Mae ei meistrolaeth o'i chyfrwng yn helaeth, wrthi'n teithio'n bellach i mewn i haniaethiad, ond wastad yn cadw cysylltiad a'r elfennau tirweddol sy' wrth wraidd ei gwaith ac sy'n ei hysbrydoli.

 

Mae hi'n trin lliw, persbectif a graddfa mewn ffordd ddeheuig, fel bo'r gwaith yn eich dal ac yn adweithio arnoch, rhywbeth nwyfus a chyffrous. Nid  rhyw wrthrych allanol swrth. Ac mae ganddi'r gallu i fordwyo llennyrch hael, corneli tywyll a mynyddoedd-ia tanforol ein bywydau mewnol gyda hyder a mewnwelediad syfrdanol.