Helen Gittins

18 August - 11 September 2019

HELEN GITTINS

 

This is Helen's first proper show with us at Ffin Y Parc.  For a couple of years we have had examples of her work and they have proved very popular. Now, at last, we have over 20 new and unique pieces.

 

The work comes from the earth, and expresses its connection to the earth. Elements of landscape and nature are painted, etched and modelled onto these pots. And the vessels themselves possess a presence, a dignity and straightforwardness that is extremely persuasive and alluring.

 

These works ring like large bells. Clear, loud and open. And they demand your attention!

 

Dyma sioe cyflawn cyntaf Helen gyda ni yn Ffin Y Parc. Bum yn dangos esiamplau o'i gwaith yn llwyddiannus am ychydig o flynyddoedd. Nawr, o'r diwedd dyma dros ugain o ddarnau newydd unigryw.

 

Mae'r gwaith yn dod o'r ddaear, ac yn mynegi ei chysylltiad a'r ddaear. Mae elfennau o dirwedd a natur wedi eu paentio, eu ysgythru, a'u taenu ar y potiau yma. Ac mae'r dysglau eu hun yn berchen ar presonoldeb, urddas a gonestrwydd sy'n gyfareddol ac yn argyhoeddiadol iawn.

 

Mae'r gwaith yn canu fel cloch. Yn glaer, yn gref, yn agored. Ac maent yn mynnu eich sylw!