David Lloyd Griffith

18 August - 11 September 2019

DAVID LLOYD GRIFFITH

 

Those of you who are familiar with David's work may be surprised by his latest collection for us here at Ffin Y Parc.

 

Last year, David injured himself during one of his frequent walks through the countryside that he loves to paint. He was unable to go out and paint. There are few artists whose compulsion to paint is stronger than David's and his enforced inactivity led to a period of melancholy and self-reflection.

 

Eventually, the need to paint something became overwhelming, and so he started painting what he saw out of his windows, and also these amazing and revelatory flower still life paintings.

 

Not only do they express with brutal clarity and honesty the pain and frustration of his situation; they are also a brilliantly simple and eloquent metaphor for his predicament: trapped, and feeling cut-off from life, dying slowly.

 

David has now recovered his health, his equilibrium and his right to roam.

 

Bydd yr rhai ohonoch sy'n gyfarwydd a gwaith Dafydd yn cael eich synnu, efallai gan ei gasgliad diweddaraf i ni.

 

Llynedd, cafodd Dafydd ddamwain yn ystod un o'i bererindodau aml drwy'r tirweddau sy'n ei gyfareddu. Ni allai fynd allan i baentio. Nid oes nifer mawr o artistiaid sy'n berchen ar cymhelliad cryfach na Dafydd i baentio'n gyson, ac arweiniodd ei segurdod gorfodol i gyfnod o iselder a hunanfyfyrdod.

 

Yn y diwedd, daeth yr angen i baentio rhywbeth yn anorchfygol, felly dechreuodd baentio'r olygfa drwy'r ffenest, ac hefyd y paentiadau bywyd-llonydd dadlennol a hynod yma o flodau.

 

Maent yn mynegi mewn ffordd hollol onest a gyda chlaerder annynol, poen a rhwystredigaeth ei sefyllfa. Ond hefyd, dyma metaffor sy'n dal ei benbleth mewn ffordd huawdl sy'n wych yn ei symlrwydd: y carcharor, yn wahanedig o'i fywyd, yn marw'n araf.

 

Erbyn hyn, mae Dafydd wedi adennill ei iechyd, ei sefydlogrwydd a'i rhyddid i grwydro.