David Grosvenor

15 September - 9 October 2019

David is now firmly established as one of Wales' most popular and collected artists. He has been exhibiting with us since 2011, and this new body of work consists of 50 paintings.

 

He understands how the landscape around him works: how the weather and the light can change the colour and texture of a lake, how the skies clot and clear, how the mountains stand arrogant and bright sometimes and at other times retreat behind sheets of mist to brood or plot. But more than this, he really knows how to catch these things with his paint, and he does it with such apparent simplicity and economy…

 

David was born in 1956. He moved to North Wales in 1991 to paint full-time. His paintings appear in public and private collections world-wide. He currently lives in Criccieth.

 

Mae David, erbyn hyn wedi ei sefydlu yn un o artistiaid mwyaf poblogaidd a chasgladwy  Cymru. Bu'n arddangos hefo ni ers 2011, ac mae ei sioe newydd yn cynnwys 50 o baentiadau.

 

Mae e'n deall nawr yn berffaith gweithredoedd y tirwedd o'i amgylch: sut mae'r tywydd a'r golau'n gallu newid lliw a gwead y llyn, sut mae'r awyr an ceulo ac yn clirio bob yn ail, sut gall y mynyddoedd sefyll weithiau'n fawreddog ac yn llachar, cyn cilio tu ol llen o niwl i bendroni, neu gynllwyno. On yn fwy na hyn, mae e'n deall sut i ddal y pethau hyn gyda'i baent, ac mae e'n ei wneud mewn ffordd sy'n ymddangos mor syml a chynnil…

 

Ganed David ym 1956.  Symudodd i Ogledd Cymru ym 1991 i baentio'n llawn-amser.  Ceir enghreifftiau o'i waith mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat ar draws y byd. Mae e'n byw yng Ngricieth.