Chris Neale

13 October - 6 November 2019

We are pleased to welcome Chris back to Ffin y Parc with a new collection of North Wales landscapes.

 

His economical palette, clean simple lines and stylized shapes may suggest his background and training as a graphic artist, but he uses them to great effect. His selective, observant eye is able to capture the rhythm of the landscape, and the way our buildings and roads fit and fold into it.

 

What might initially seem simple or naïve, is actually rather deft and subtle. The work is cool and poised. There is shadow, solitude and distance. What might easily become over-familiar becomes tinged with sadness, longing, and a resigned acceptance of inherent unknowability.        

                                 

Over the years, Chris has become steadily more popular and has recently moved from Pembrokeshire to Penmachno.

 

Rydym yn falch i groesawi Chris yn ol i Ffin y Parc gyda chasgliad newydd o dirweddau Gogledd Cymru.

 

Mae ei balet cynnil, llinellau clir a syml, a'i siapau arddulliedig yn awgrymu at ei gefndir a'i hyfforddiant fel artist graffegol mae'n siwr, ond mae'n eu defnyddio mewn ffordd gwreiddiol ac effeithiol iawn. Mae ei lygad detholus a sylwgar yn medru dal rhyddm y tirwedd, a'r ffordd y mae adailadau a llwybrau'n ffito a phlygu o'i fewn.

 

Mae'r hyn a allai ymddangos yn syml neu naif i ddechrau, mewn gwirionedd yn ddeheuig a chywrain. Mae'r gwaith yn bwyllog a hunanfeddiannol. Mae yna chysgod, llonyddwch a phellter. Mae'r hyn a allai fod yn or-gyfarwydd yn berchen ar arlliw o dristwch, hiraeth, a chydnabyddiaeth diachwyn o annirnadwyaeth cynhwynol.

 

Dros y blynyddoedd mae poblogrwydd Chris wedi bod yn cynyddu, ac yn ddiweddar symudodd o Sir Benfro i fyw ym Mhenmachno.