Robert Pitwell

13 October - 6 November 2019

Rob was born in 1964, and studied Fine Art at Cardiff School of Art in the 1990s. He has worked as a costume and prop maker for Welsh National Opera and numerous other UK-based theatre companies. He has also taught fine art and printmaking.

 

For this small new collection for us, his first since 2013, Rob has created bright, colour-saturated works, often painted on found or re-purposed materials. Despite their diminutive scale, they are works of considerable power, passion and intensity. Shiny and unexpected jewels.

 

Often inspired by a poem or phrase, a picture or event, the landscape sliding into dusk or a brief moment of weather and light, they are at once instinctive and refined. Here is revealed the sudden flash of inspiration and the slow flow of the journey.

 

These works feel like survivors. Prizes rescued at the last minute as everything around burns. They mourn what is fleeting and honour what persists. They are beautiful and hopeful.

 

Ganed Rob ym 1964, ac astudiodd Celf yng Ngoleg Celf Caerdydd yn y 1990au. Mae wedi gweithio'n gwneud gwisgoedd a props i'r WNO a nifer o gwmniau theatr Prydeinig eraill. Bu hefyd yn dysgu celf a printio ym Mhrifysgol Bangor.

 

Ar gyfer ei gasgliad cryno newydd, ei sioe cyntaf i ni ers  2013, mae Rob wedi creu gweithiau nwyfus a dirlawn, nifer ohonynt wedi eu paentio ar ddefnydd wedi'u darganfod ar hap a'i hailgylchu. Er eu bod yn fach, meant yn rymus, yn angerddol ac yn ddwys. Gemau disglair ac annisgwyl.

 

Yn aml wedi eu hysbrydoli gan darn o farddoniaeth neu tamaid o frawddeg, llun neu ddigwyddiad, y tirwedd yn ymdoddi i'r tywyllwch, neu ennyd diflanedig o dywydd a goleuni, meant ar yr un pryd yn reddfol ac yn gywrain. Datguddiwyd yma fflach sydyn yr ysbrydoliaeth a llif araf y daith.

 

Mae'r gweithiau yma'n teimlo fel goroeswyr. Gwobrau wedi'u hachub ar y funud olaf wrthi bobeth o'u hamgylch losgi. Maent yn galaru dros yr holl sydd ar goll, ac yn anrhydeddu'r hyn sy'n parhau. Maent yn brydferth ac yn obeithiol.